#با_کیس_درس_بخوانیم
#سکته

🔰مقدمه
سکته مغزی یکی از علل اصلی مرگ و ناتوانی می‌باشد. شایع‌ترین اختلالات عصبی-روانی مرتبط با سکته شامل افسردگی، اضطراب، ناپایداری عاطفی، اختلالات ارتباط عاطفی و بی‌تفاوتی هستند. هرچند، تغییرات شخصیتی و حتی سایکوز نیز ممکن است رخ دهند. گزارش‌های قبلی نشان داده‌اند که توهم های شنوایی ممکن است به شکل کلامی، غیرکلامی یا موسیقیایی باشند. این توهم های شنوایی معمولاً با ناشنوایی، فعالیت های تشنجی، کاهش شنوایی یا مسمومیت مرتبط هستند، اما گزارش‌ها نشان داده‌اند که آن‌ها همچنین با سکته‌های ساقه مغزی، خونریزی زیر عنکبوتیه، بیماری‌های نورودژنراتیوی مانند دمانس لوی بادی نیز مرتبط اند.
از انجایی که توهم ها، به ویژه توهم ها شنوایی، اغلب نمایانگر بیماری های روان هستند، بیماران معمولاً این علائم را با پزشک خود به اشتراک نمی‌گذارند. با این حال، دانش از احتمال حضور آن‌ها ممکن است برای مدیریت و درمان بیمار مهم باشد.
🔰گزارش کیس
یک مرد 67 ساله راست ‌دست پس از شروع ناگهانی همی پارزی چپ و دیزآرتری مراجعه کرده است. به تازگی بیماری فیبریلاسیون دهلیزی برای او تشخیص داده شد. او تحت درمان ترومبولیز قرار گرفت، اما به دلیل وجود یک هسته انفارکت بزرگ که شامل قشر حرکتی راست، شکنج فوقانی قدامی راست خلفی و لوب تمپورال بود، نمی‌توانست تحت ترومبکتومی قرار گیرد. مکانیسم سکته به عنوان کاردیو-امبولیک تعیین شد و آنتی‌کاگولانتیون شروع شد. وی تاریخچه ‌ای از سوءاستفاده از الکل یا مصرف مواد غیرقانونی نداشت. بیمار در بیمارستان و پس از ترخیص داروهای سایکوتروپ نمی‌گرفت. او تاریخچه‌ای از بیماری روانی نداشت. چند ماه پس از ترخیص از بیمارستان، او از توهم های شنوایی شکایت کرد. این توهم ها زمانی رخ دادند که بیمار کاملاً بیدار بود و ابتدا به شنیدن صداهای مردم به نظر می‌رسید که به زبان دیگری صحبت می‌کنند. اما بعداً، واهمه‌ها به طور کلی ترانه‌های کودکی مانند " Puff the Magic Dragon" بودند. او تجربه خود را مانند یک رادیویی که در گوشش پخش می‌شود توصیف کرد و اعلام کرد که کنترلی بر آنچه در حال شنیدن است ندارد.
🔰با این حال، این امر به خصوص بر تمرکز او تأثیر می‌گذاشت. در معاینه، شواهدی از کاهش شنوایی به وسیله آزمون مالش انگشتان و دیاپازون نشان داده نشد. او چندین الکتروآنسفالوگرافی (EEG) انجام داد تا برای حمله‌ صرع ممکن ارزیابی شود، شامل دو EEG طولانی که در دانشگاه فلوریدا در حال تجربه این توهم ها تهیه شده بودند. این EEGها هیچ شواهدی از فعالیت حمله ‌صرعی نشان ندادند. همسر او هم اعلام کرد که بیمار چندین بار EEG در مراکز خارجی انجام داده و نیز برای حمله‌صرع مثبت نبوده‌اند. معاینه عصبی نشان دهنده وجود quadrantanopia فوقانی چپ، ضعف عضلات صورت چپ، دیسارتری خفیف و اختلال حسی چپ بود. پس از ترخیص، او تا یازده ماه به طور مداوم تجربه توهم های شنوایی را داشت. در نهایت، توهم های شنوایی به تدریج ناپدید شدند و او در تمرینات توانبخشی جسمانی شرکت کرد و به تدریج بهبود در علائم سکته‌ اش را تجربه کند. یافته‌های اولیه تصویربرداری از او در شکل‌های 1 و 2 نشان داده شده است.
🔰بحث
در تحقیقی که توسط لینسزن و همکاران انجام شد (2019)، 1007 فرد مورد مطالعه قرار گرفتند، از جمله 832 نفر که توهم های شنوایی گزارش دادند. این تحقیق نشان داد که بین شدت اختلال شنوایی و حضور توهم های شنوایی رابطه مثبت وجود دارد. جالب این است که مقاله نیز به این نکته اشاره کرد که اغلب امکان تمییز میان توهم های مرتبط با کاهش شنوایی و توهم های مرتبط با سایکوز همیشه وجود ندارد.
🔰یک مطالعه مغناطیسی انسفالوگرافیک در یک فرد که توهم های موسیقیایی داشت و این توهم ها با کاهش شنوایی مرتبط بودند، نشان داد که مناطق تمپورال-اهیانه ای راست در حین این توهم ها فعال بودند و یک مطالعه توموگرافی اشعه پوزیترون نیز نشان داد که در حین توهم های موسیقیایی فعالیت لوب تمپورال خلفی را نشان می‌دهد.
🔰منطقه  تمپورال-اهیانه ای خلفی یک ساختار پیچیده است که اتصالات زیادی با سایر مناطق مغز دارد. انفارکت بزرگ در وسط عروق مغزی میانی که شامل لوب تمپورال می‌شود، ممکن است موجب صدمه به انشعاب های شنوایی که از هسته ژنیکولیت میانی شروع شده و در قشر شنوایی اولیه پایان می‌یابد، شود. ضایعات در این منطقه قشری با عوارض شنوایی و آگنوزی شنوایی و ناتوانی در دریافت موسیقی (receptive amusia) مرتبط بوده‌اند.

نویسنده:  دکتر علی منصورسمائی
ادیتور: دکتر مهدی مهماندوست

مارا به دوستان خود معرفی کنید…🌱

🆔@NeurosurgeryAssociation
🆔@Neurosurgery_association