#خبرنامه
#مطالعه_پاتوژنز_ام_اس


مطالعه آزمایشگاهی پاتوژنز پیشرفت MS را روشن می کند

🔰 مکانیسم های بیماری زایی که باعث پیشرفت بیماری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) می شود، مشخص نشده است. یک مطالعه کلینیک مایو شواهدی را ارائه می دهد که سلول های  neuroantigen-specific T cellsبه بخش های دمیلینه شده سیستم عصبی مرکزی نفوذ می کنند و باعث از بین رفتن نورون و پیشرفت بیماری می شوند.

🔰 محققان از مدل های آزمایشگاهی MS برای بررسی پاتوژنز پیشرفت MS استفاده کردند. این مطالعه در Journal of Clinical Investigation منتشر خواهد شد.

🔰 یافته های کلیدی:

1-دمیلیناسیون منجر به ارائه یک نئوآنتی ژن اختصاصی نورون به سلول های CD8+ T اختصاصی آنتی ژن شد.

2-در محیط دمیلیناسیون، سلول های CD8 + T تکثیر شده و به نورون ها و آکسون ها آسیب می رساند.

3-زمانی که دمیلیناسیون وجود نداشته باشد، سلول های ایمنی می توانند وارد سیستم عصبی مرکزی (که شامل مغز، اعصاب بینایی و نخاع می شود)  شوند و به گشت زنی بپردازند، اما برای مدت طولانی در آنجا باقی نمی مانند. به عبارت دیگر آنها آسیب زیادی به نورون ها و آکسون ها وارد نمی کنند، مگر اینکه دمیلیناسیون وجود داشته باشد.🔰 محققان دریافتند که سلول‌های عصبی مغز و نخاع افرادی که به دلیلMS جان خود را از دست داده‌اند، رونوشت‌های MHC کلاس 1 و پروتئین‌های بیشتری نسبت به حالت عادی دارند. این نشان می‌دهد که سلول‌های CD8+ T که می‌توانند این سلول‌ها را شناسایی و از بین ببرند، در ایجاد MS و بدتر شدن آن نقش دارند.

🔰 ( توضیح بیشتر: محققان دریافتند که نورون های مغز و نخاع افراد مبتلا به MS، پروتئین MHC کلاس 1 بیشتری را نسبت به حالت عادی بیان می کنند. این نشان می‌دهد که سلول‌های CD8+ T ممکن است به نورون‌ها و آکسون‌ها حمله کنند که خود می‌تواند در پیشرفت  MS نقش داشته باشد.)

لینک خبر

گرد آورنده: دکتر محمد سینا میرجانی

مارا به دوستان خود معرفی کنید…🌱

🆔@NeurosurgeryAssociation
🆔@Neurosurgery_association