#با_کیس_درس_بخوانیم
#فتق_دیسک_کمر


📌مقدمه
بیماران کودک به ندرت از هرنی (بیرون زدگی) دیسک کمر رنج می برند. ستون فقرات کمری با بزرگ شدن افراد ساختار و عملکرد خود را تغییر می دهد ، که باعث می شود بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر در معرض هرنی دیسک کمر قرار گیرند. جراحی ممکن است یک گزینه برای هرنی دیسک کمر کودکان باشد وقتی که درمان محافظه کارانه موثر نباشد. ما یک مورد نادر از بیرون زدگی دیسک کمر کودکان را گزارش کردیم که با میکرو دیسککتومی با موفقیت درمان شد.

📌ارائه کیس
یک بیمار 15 ساله از درد پشت و پای چپ خود شکایت کرد که بیش از 4 سال بود که بدتر شده بود. درمان محافظه کارانه با داروهای ضد التهاب و تزریق پیریفورمیس کارساز نبود. یک MRI از ستون فقرات لومبوساکرال نشان داد که یک هرنی دیسک در سطح L4 / L5 ریشه چپ L4 را فشار می داد. بیمار تحت میکرو دیسککتومی قرار گرفت. بیمار ظرف 48 ساعت پس از عمل با تسکین قابل توجه درد عصب سیاتیک به خانه رفت.

📌بحث
صدمه و کمبود فعالیت بدنی عوامل مهمی در شکل گیری هرنی دیسک کمر هستند. درد پشت و دردی که تابش می دهد علائم رایج هرنی دیسک کمر هستند. روش میکرو دیسککتومی روش جراحی انتخابی است اگر درمان محافظه کارانه وضعیت را بهبود نبخشد. این روش در بلند مدت موثر و ایمن بودن خود را ثابت کرده است.

📌نتیجه گیری
هر کودکی که از درد پشت یا درد عصبی رنج می برد باید برای هرنی دیسک کمر مورد ارزیابی قرار گیرد به خصوص اگر دارای شاخص توده بدنی (BMI) بالا یا سابقه آسیب باشند. نتایج جراحی برای هرنی دیسک کمر کودکان بسیار خوب هستند وقتی که بیماران با دقت انتخاب و ارزیابی شوند.

📚منبع
📎
گرداورنده: علی علی پور
ادیتور: مهدی مهماندوست

✨شکوه دنیای اعصاب در انجمن علمی دانشجویی جراحی اعصاب
با ما همراه باشید.✨

🆔English:@NeurosurgeryAssociation
🆔Persian:@Neurosurgery_Association