گزارش جلسه ی سوم ژورنال کلاب انجمن

Neueo Journal Club (NJC)

 

این جلسه با حضور دکتر رسول قاسمی،هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در روز پنج‌شنبه به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد.

 

در این جلسه ابتدا دکتر محمد امین صباغ الوانی، برترین ژورنال های نوروساینس را معرفی کردند.

سپس دکتر مهدی مهماندوست  ژورنال

“Neuroscience and behavioral reviews”

را بررسی کردند.

در ادامه دکتر فرزان فهیم به بیان بحث مسیرهای سیگنالینگ انسولین در مغز و بیان فذصت های پژوهشی و آینده ی این موضوع پرداختند.

سپس دکتر رسول قاسمی جلسه را جمع بندی و نکات اصلاحی و تاکیدی را بیان فرمودند.

 

قابل ذکر است که جلسات ضبط نمیگردند و توصیه میشود که شرکت کنندگان به جهت ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی حتما در جلسه حاضر شوند.

   

در پایان از همراهان برگزاری این جلسه محمد نوروزی، دکتر بردیا حاجی کریملو، و دکتر سایه اویسی تشکر به عمل آمد.

 

موضوع جلسه آینده که سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، در خصوص Atriovenous Malformation است.

 

ژورنال کلاب را به دوستان خود معرفی کنید