ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، از تاریخ 3 مرداد ماه 1402 آغاز به برگزاری جلسات ژورنال کلاب کرده است که اهداف مختلفی لز جمله آموزش به شرکت کنندگان پیرامون مباحث، بررسی جدید ترین و مهمترین موضوعات جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، هوش مصنوعی در سلامتی، نورولوژی و نوروساینس میپردازد.

در جلسه ی دوم که با حضور پروفسور مارتین مرتضوی برپا شده است، علاوه بر بررسی برترین مقالات حوزه ی جراحی مغز و اعصاب و ستنون فقرات، موضوع GMB شامل معرفی و توضیح، معرفی کیس و نیز نکات مهم جراحی م مدیریت بیماران پرداخته شده است.

در این جسله ایتدا دکتر محمد امین صباغ الوانی به بیان برترین و داغ ترین مقالات حوزه ی جراحی اعصاب پرداختند و سپس دکتر فرزان فهیم به بررسی GMB شامل معرفیف تعریف، تاریخچه، نکات تشخیصی و نکات درمانی پرداختند.

سپس، پروفسور مارتین مرتضوی ضمن بیان نکات مهم دیگری، به بیان کیس و اپروچ جراحی و نیز تمامی نکات مربوط به مدیریت یماران پرداختند.

ژورنال کلاب انجمن تحت عنوان NJC هر دو هفته یک بار برگزار میشود.

لینک شرکت در جلسات آن، در کانال تلگرامی منتشر میشود و علاقه مندان میتوانند در آن به صورت رایگان حضور داشته باشند.