🔴 مجموعه کلاس‌های 

((Power of Imaging by Neurosurgens))

✅برای نخستین بار در کشور برگزاری مجموعه کلاس های آموزش اصولی و‌ کاربردی 

Brain🧠 and Cervical MRI and CT 

توسط برترین جراحان اعصاب و اسایتد کشور ارایه میشود.

✅مدرسین: 

۱) جناب آقای دکتر علیرضا زالی، استاد تمام دانشگاه شهیدبهشتی و جراح مغز و اعصاب، فلوشیپ استریوتاکسی و رئیس دانشگاه پزشکی شهیدبهشتی

۲) جناب اقای دکتر سعید اورعی یزدانی، جراح مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی قاعده ی جمجمه،هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان شهدای تجریش،رتبه ی یک برد تخصصی

 

✅اهداف آموزشی:

الف)فراگیری الفبای تصویربرداری

ب)فراگیری نورآناتومی کاربردی مغز

ج)نورآناتومی کاربردی نخاع

 

✅مزایا: 

📌فراگیری آموزشی این مجموعه کلاس، 

📌آشنایی با دیدگاه جراحان اعصاب برتر در رویت و تفسیر تصاویر

📌 صدور گواهی معتبر به ثبت نام کنندگان

📌در پایان کلاس ها آزمون‌پایانی از مباحث‌کلاس برگزار شده که پنج نفر برتر جهت همکاری پژوهشی در طرح های پژوهشی پذیرفته میشوند.  

مانند یک جراح اعصاب توانگر، بنگر

 برای ثبت نام کلیک‌ کنید.

 

جهت ارتباط:

🆔 @Neurosurgery_association_admin

 

🆔 @Neurosurgery_association